ยินดีต้อนรับสู่ ChenHao!

ข่าวบริษัท

  • การใช้งานหลักของกระดาษถ่ายเทความร้อน

      การพิมพ์การถ่ายเทความร้อนของเสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าทราย ผ้าร่ม กระเป๋า ผ้าพรม ผ้าของเล่น ฯลฯ วัสดุพลาสติกที่ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือการตกแต่งการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวของวัสดุพลาสติกหลังการพ่น การอบ และอิเล็กโตรโฟรีซิส การถ่ายเทความร้อนผิวโลหะ...
    อ่านเพิ่มเติม